OZHZF

Okręgowy Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych powołano 30 czerwca 2014 rokui do tej pory może się pochwalić znaczącymi sukcesami i dokonaniami. Na dzień dzisiejszy skupia 25 członków branży futerkowej z całego okręgu.

Celem naszych działań jest:

   • - dbanie o dobre imię branży
   • - wspólne działania na rzecz związku i hodowców
   • - obrona interesów zawodowych
   • - współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
   • - współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
   • - kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków

Czynne członkostwo w Stowarzyszeniu stwarza możliwości wzajemnej pomocy w zakresie prawa doradztwa branżowego, organizacji i sprawnego działaniaferm zwierząt futerkowych oraz sprzyja rozwijaniu się w gronie osób, dla których zajęcie to, jest nie tylko źródłem dochodu, ale przede wszystkim pasją.

© CreateVision.pl. All rights reserved